Open call – Mustarinda 2024 residencies

MUSTARINDA ARTIST / WRITER / RESEARCHER / GROUP RESIDENCIES 2024
Open call from 18.9.2023

Working periods:

SPRING:
2 weeks from January 15.1. – 29.1.2024
1 month periods February – April

AUTUMN: 
1 month periods October & November.

2 weeks from December 02.12. – 16.12.2024

Application deadline: 22nd October 2023

The Open Call welcomes all manner of practices, mediums, practitioners, and projects and is not thematic. Mustarinda is a community in the making since 2009. At its centre lies contemporary art, boundary-crossing research, practical experimentation, communication, education and events. In addition to our residency program, the Mustarinda Association is involved in, and leading, a number of projects, collaborations, and long-term goals that continue to shape the Mustarinda organism.

Mustarinda in 2024

Climate change, biodiversity loss, and the multitude of ongoing ecological crises influence the lives of all communities, human and otherwise. Strengthening communities and social cohesion is essential when adjusting to the rapidly changing climate and environment. Mustarinda seeks ways to ensure that we are all kept afloat together through the ecological transition whilst also building paths towards a post-fossil future. 

In 2024 Mustarinda works towards cultural shifts and ecological transition also through ongoing local community-based work. Our Sinipyrstö-project (partly funded by the European Union), brings a focus on the local Ylä-Kainuu inhabitants and works to build stronger, more resilient communities and ecosocial wellbeing through art and nature experiences.

Mustarina also engages politically towards the wellbeing of the forest and local communities through the Art National Park, a longer term initiative intending to promote situated cultures and ecological sustainability hand-in-hand. In addition to nature protection and the highlighting of environmental values that are key to the region’s unique ecosystems and geology, the multi-disciplinary art program embedded in the concept of the Art National Park is a significant factor for leading the cultural change in the wider ecological transition. The ecological transition not only means systemic changes, but also changes in values, lifestyles, labour and employment.

We welcome you to think along with us during your residency and beyond. However, this is not a brief for a thematic residency and your individual or collective practice is valued in its own right. The open call is for wherever your research, process, focus, or need for time and space takes you.
For more information and how to apply: www.mustarinda.fi/residency


Avoin haku Mustarindan residensseihin 2024

MUSTARINDAN TAITEILIJA- / KIRJOITTAJA- / TUTKIJA- / RYHMÄRESIDENSSEIHIN vuodelle 2024 haku auki 18.9.2023 alkaen

Haettavana seuraavat residenssijaksot:

KEVÄT:
2 viikkoa tammikuussa 15.1. – 29.1.2024
1 kuukauden jaksot helmi-huhtikuussa

SYKSY:
1 kuukauden jaksot loka-marraskuussa

2 viikkoa joulukuussa 02.12. – 16.12.2024

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä: 22. lokakuuta 2023

Residenssihaku on avoinna erilaisille tekijöille, praktiikoille, tekniikoille ja projekteille eikä ole temaattinen. Mustarinda on jo vuodesta 2009 lähtien muotoutunut yhteisö, jonka ytimessä ovat nykytaide, rajoja rikkova tutkimus, käytännön kokeilut, kasvatus, tapahtumat ja viestintä. Residenssiohjelman lisäksi Mustarinda-seura toteuttaa paljon erilaisia projekteja ja yhteistyöhankkeita työskennellen pitkän aikavälin tavoitteiden eteen.

Mustarinda vuonna 2024

Ilmastonmuutos, luontokato ja meneillään olevat ympäristökriisit koskettavat niin ihmisten kuin muidenkin yhteisöjen elämää. Yhteisöjen vahvistaminen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat elintärkeitä sopeutuessamme nopeasti muuttuvaan ilmastoon ja ympäristöön. Mustarinda etsii tapoja pitää kaikki mukana yhteiskunnassa ekologisen siirtymän aikana, rakentaen samalla polkuja kohti post-fossiilista tulevaisuutta.

Vuonna 2024 Mustarinda työskentelee kulttuurisen muutoksen ja ekologisen siirtymän eteen paikallisen yhteisötyön kautta. Meidän Sinipyrstö-projektimme (EU:n osarahoittama) keskiössä ovat Ylä-Kainuun asukkaat ja yhteisöjen vahvistaminen sekä ekososiaalisen hyvinvoinnoin tukeminen luonto- ja taidekokemusten keinoin.

Teemme työtä metsän ja paikallisten yhteisöjen hyvinvoinnin eteen myös Taidekansallispuisto-esityksen kautta. Taidekansallispuisto on pitkän aikavälin aloite, jonka tarkoituksena on tuoda esiin paikallista kulttuuria ekologisesti kestävällä tavalla. Luonnonsuojelun ja alueen ainutlaatuisten ekosysteemien ja geologian kannalta keskeisten ympäristöarvojen korostamisen lisäksi Taidekansallispuiston ideaan sisältyvä monialainen taideohjelma on merkittävässä osassa, kun halutaan johtaa kulttuurista muutosta laajemmassa ekologisessa siirtymässä. Ekologinen siirtymä ei tarkoita vain systeemistä muutosta, vaan muutosta arvoissa, elämäntavoissa, työssä ja työllistymisessä.

Kutsumme sinut ajattelemaan yhdessä kanssamme residenssijaksosi aikana ja sen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan ole temaattinen residenssikutsu, johon hakemus olisi sovitettava, vaan jokainen yhteisöllinen/yksilöllinen praktiikka arvioidaan omana itsenään. Residenssi on sitä varten että tutkimus, praktiikka, prosessi, fokus tai kaivattu tila ja aika voivat kuljettaa sinut tarvitsemaasi suuntaan.

Lisätietoja ja hakuoheet: www.mustarinda.fi/residency